Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

a) www.Domoda. com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ve İstanbul adresinde mukim SULTAN AĞBULAK DOMODA Tekstil Pazarlama (Bundan böyle Domoda olarak anılacaktır).

b) www.Domoda.com internet sitesine Müşteri olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır.)

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Domoda’nın sahip olduğu internet sitesi www.Domoda.com ‘dan Müşterinin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Müşteri, www.Domoda.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Domoda’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Müşteri, Domoda tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Müşterinin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Domoda’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Domoda’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Müşteri www.Domoda.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Müşteriyi bağlayacaktır.

3.4. Müşteri, www.Domoda.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Müşteri başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.Domoda.com internet sitesinde Müşteriler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Müşterilerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Domoda ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Domoda’nın Müşterinin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Müşterinin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Müşteri, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Müşteriye aittir.

3.7. Domoda her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Müşterinin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Müşteri işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Domoda’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.8. www.Domoda.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Domoda mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Müşteri tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.9. Domoda tarafından www.Domoda.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.10. Domoda, Müşterilik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm Müşteriler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.11. Domoda sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Domoda web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.12. Domoda, Müşterilik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm Müşteriler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.13. Domoda, iş bu Müşterilik sözleşmesi uyarınca, Müşterilerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Müşteri işbu Müşterilik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.